foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO


 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชมรมครูเก่าโรงเรียราชวินิตบางแก้ว ศฺิษย์เก่าฯ
 ร่วมจัดงานรดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการ ครูอาวุโสและ 
 วาระ 90 ปีผู้อำนวยการบุษยา  สาครวาสี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในครั้งนี้ได้มีคุณครู คุณครูเก่า ศิษย์เก่า
 มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 ...... คลิกชมภาพกิจกรรม .........

Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.