foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO


                                                              การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

     จำหน่ายเอกสาร และ ขอรับใบสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
      นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1     รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่ /ทั่วไป)  รับสมัครวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
      นักเรียนระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่วไป                          รับสมัครวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
       การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียนของ
                                   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                                

             รางวัลแห่งชัยชนะ ความยิ่งใหญ่ของวงดนตรีไทยราชวินิตบางแก้ว       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


  


 

  

 

 


Copyright © 2016 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.