RATWINIT BANGKAEO

PR 

no-learn

salutes

o-net57

eps

library 57

afs

gept

news-infor

eps1

 นายสิรวิชญ์  บุญสร้าง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น จากจำนวน ๖๒ โรงเรียน และอีก ๒ มหาลัย
 เข้ารอบชิงชนะเลิศ English Public Speaking Competition
โดยมีครูวัชรี  พัชรวิชญ์ เป็นผู้ปรึกษาดูแลตลอดการเตรียมตัวและการแข่งขัน
ขอร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ @ Imperial Queen's Park

new MEP student57

 ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนอย่างมากมาย
ในการอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลาน ได้นำบุตรหลานมอบตัวเป็นศิษย์
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

image-icon

 

birthday school

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒๗
คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ร่วมกันทำบุญ
เนื่องในวัน สถาปนาโรงเรียน

image-icon

 Learn Chinese1

 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์
โดยการสนับสนุนของ อบต. บางแก้ว ในการอบรมครูผู้สอนภาษาจีน
เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๗

image-icon

Learning Chinese icon

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ราชวินิตบางแก้ว
โดยการสนันสนุนของ อ.บ.ต. บางแก้ว
จัดการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 หลักสูตร ในเดือนมีนาคม 2557
ผู้มนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

รายละเอียด รายละเอียด

                          more ข่าวสารสนเทศอื่น icon face Facebook ราชวินิตบางแก้ว

 

Activity1


                                                     
Activity2
lum chaophraya

คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 ร่วมกิจกรรมกีฬาลุ่มเจ้าพระยา
ฌ โรงเรียนสมุทรปราการ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

7 ch ภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ 7 สี 
ระหว่างราชวินิตบางแก้ว กับ อัสสัมชัญธนบุรี 
ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
bon7si-1  ภาพการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลแชมป์ 7สี
 
ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
Chinese New Year57  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
จัดกิจกรรมแสดงผลงาน ความสามารถของนักเรียน 
ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน  และเฉลิมฉลองตรุษจีน
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
boy scout 57  กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือเนตรนารั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
22-24 มกราคม 2557
new year2014  คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ 
ร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านภาษา และ
วัฒนธรรม จีน ระหว่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
กับสถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลีย
 Long Live Our Beloved King   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
และประชาชนชาวบางแก้ว
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
๕ ธันวามหาราชา

pradudaeng shop1pradudaeng shop

 

like-Library

 

wristband