foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

 


 

                             เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
                                                     ( ปก   บทที่ 1   บทที่ 2    บทที่ 3    บทที่ 4 ) 

 

ลำดับที่ งาน / TOR วัน เวลา ยื่นซอง หมายเหคุ
1 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเขี่ยนและปรับภูมิทัศน์ ฯ 1 ธันวาคม 2559  
      -

 


 

  วงโยธวาธิตราชวินิตบางแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Rangsit Music Competition
ถ้วยพระราชทาน
ในหลวง ร.9

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
 


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ทำบุญครบ 50 วัน
แห่งการเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
ชาวราชวินิตบางแก้วได้
รวมพลังแห่งความภัคดี
เมื่อ 22 พฤศจากายน 59


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ทำบุญครบ 15 วัน
แห่งการเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ข้อต้อนรับผู้อำนวยการ
คนที่ 9 ของโรงเรียน


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

 


Copyright © 2016 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.